Om oss


Spanrep är en del av CJ Hvidevareservice Aalborg där vi sedan 1970 har service och reparera vitvaror och små apparater.

Vi utför reparation och service av alla typer av vitvaror och små apparater. Vitvaror i hela Danmark och små apparater i Danmark, Sverige och Finland.

Med många års erfarenhet är vi det säkra valet när din produkt bryts. Det beror på att vi med vår expertis vet exakt hur vi ska hantera uppgiften snabbt och att vi genom vårt samarbete köper reservdelar direkt från tillverkarna.

Vi är en auktoriserad servicepartner för mer än 50 tillverkare, vilket innebär att vi är de enda auktoriserade och utbildade att reparera produkten inom rätten till klagomål om fordran ska bibehållas. Detta säkerställer att vi har den nödvändiga kunskapen så att vi kan reparera din produkt så snart som möjligt.

Vårt uppdrag är att service våra kunder så snabbt som möjligt, i så liten utsträckning som möjligt och för att säkerställa säkerheten i vardagen, eftersom varje defekt produkt är en orolig kund.


Spanrep