Villkor

Om produkten är utanför fordran, eller om du inte har bifogat ditt köpkvitto, godkänner du att du betalar en studieavgift på DKK 300, vilket inkluderar 30 minuters arbete och inlämning av erbjudanden för ytterligare reparation. Examination Fee och reparationskostnader som ska överföras till CJ Hvidevareservice Aalborg ApS danska bankkonto.

Rätt avkastning

Alla produkter som returneras till CJ Hvidevareservice Aalborg ApS måste vara ordentligt inslagna. Det är ditt ansvar att produkten är förpackad ordentligt.

CJ Hvidevareservice Aalborgs ansvar är begränsad som transportör / lufttrafikföretag enligt Warszawakonventionen, där transport sker med flygtransport och i enlighet med CMR-lagen om transport per. sätt.

Integritet

För att skapa ett ärende på Spanrep.se måste du minst ange följande information:

Ovanstående uppgifter lagras med information om vilka varor du har köpt i 5 år från slutet av det räkenskapsår som informationen hänvisar till, se avsnitt 10 i förvaltningslagen, varefter informationen raderas.

Betalning

Alla priser är inkl. 25% moms och i danska kronor, där inget annat nämns.

Avbeställningsrätten gäller inte servicetjänster, till exempel teknikerbesök, provavgifter etc.

De möjliga betalningsmetoderna är: Dankort, e-Dankort, VISA-Electron, Visa, Maestro och Master-Card. Beloppet kommer att höjas omedelbart efter det att betalningen har gjorts.

Om vara inte hämtas ut, eller om kunden är passiv

Om den inlämnade produkten inte hämtas ut inom tre månader efter, att kunden har nekat accept av kostnadsförslag, tillika om kunden är passiv, eller om kunden efter slutförd reparation är passiv, kan kunden efter tre månader, och intill produkten hämtas ut, debiteras en rimlig månatlig ersättning, för förvaring av produkten.

Såtillvida att avhämtning av produkten inte sker inom ett år, kan vi som reparatörer försöka att sälja produkten, för att få täckning för eventuella reparationskostnader. Är produkten osäljbar, eller om produkten saknar värde, kommer den att bli destruerad.